Van groeve tot klant

Ons doel is om aan uw individuele eisen te voldoen voor een breed scala aan toepassingen. We identificeren en verwerven de passende grondstoffenvoorkomens, gebruiken onze bronnen optimaal en produceren producten van topkwaliteit. Elke stap van het proces wordt beoordeeld, van locatiebepaling, tot springing, winning, verwerking en levering. We zijn voortdurend bezig om nieuwe toepassingen voor onze producten te ontwikkelen en het gebruik te optimaliseren. Door op nieuwe toepassingen te anticiperen kunnen wij u blijven voorzien van innovatieve oplossingen met een toegevoegde waarde.


Geologie en onderzoek

Lhoist investeert steeds weer in het ontwikkelen van betere opsporings- en winningstechnieken. Hierdoor kunnen wij de kalk- en mineraalafzettingen identificeren die het beste bij u passen. Door onze lange geschiedenis hebben wij uitgebreide kennis opgebouwd over de beste manier waarop we onze reserves kunnen bestuderen en deze op de meest efficiënte wijze kunnen aanwenden voor onze maatwerkproducten. Onze basiskennis en technische expertise hebben ons een breed begrip gegeven over hoe de markt zich zal ontwikkelen. Hierdoor kunnen wij nieuwe technieken ontwikkelen om ook in de toekomst te kunnen blijven leveren.

Groeves

De manier waarop wij aan exploitatie doen past perfect bij onze langetermijnstrategie. We maken ontwikkelingsplannen die dusdanig lang lopen dat levering gegarandeerd kan blijven. Hierbij wordt rekening gehouden met de afzettingen en de kwaliteit van de steen in de groeve, maar ook de expertise, het materieel en de mankracht die we nodig zullen hebben.

Verwerken van stenen

Verwerken van steen bestaat uit primair en secundair breken en zeven om de producten te verdelen naar korrelgrootte. Deze processen kunnen bestaan uit malen, drogen en scheiden.

Er zijn meerdere beste oplossingen.

Wij bij Lhoist

  • passen de technologie en het productieschema altijd aan, gebaseerd op de eigenschappen van de steen en de behoeftes van  de activiteiten die volgen
  • selecteren altijd de best passende manier voor het voorbereiden van mineralen om aan uw behoeften te voldoen

 

In het raffinageproces wordt de steen gewassen. Ze kan ook worden gedroogd of gemalen om de benodigde specificaties te krijgen voor bepaalde markten.

We evalueren onze processen en mogelijkheden constant, om ervoor te zorgen dat we de maten en kwaliteiten produceren die het beste passen bij de verschillende eindtoepassingen.

 

Verwerken van klei

Voor het verwerken van klei worden extracten van alle lagen uit een aantal kleigroeves beoordeeld en gecategoriseerd naar hun unieke chemische en fysieke eigenschappen. Klei wordt onder strikt gecontroleerde omstandigheden gewonnen en opgeslagen in overdekte opslagruimtes. Om te rijpen blijft de klei voor een bepaalde periode liggen. Dit kan variëren van een aantal weken tot vele maanden. Hierdoor worden de gewenste eigenschappen voor een specifieke toepassing bereikt. Als het gereed is, wordt de klei gemengd om de gewenste eigenschappen voor een klant te realiseren. Alle producten worden gecontroleerd op hun kwaliteit. Ze worden naar de klant vervoerd in zakken, als bulk of als slibmengsel. Producten worden versnipperd, gedroogd of als slurry geleverd.

Calcinatie

Calcinatie vormt de kern van onze activiteiten bij de productie van ongebluste kalk en dolomiet. Bij calcinatie wordt het ruwe materiaal omgezet in een gebrand product - kalk of dolomiet - wat een uitgebreide reeks van toepassingsmogelijkheden biedt. Lhoist heeft uitgebreide kennis van bestaande ovens en oventechnologie en we selecteren de beste voor elk doel en toepassing. Ovens gebruiken veel energie. Lhoist onderzoekt manieren om brandstofverbruik te minimaliseren, waaronder het gebruik van alternatieve brandstoffen, waar mogelijk. Brandstofefficiëntie is een belangrijk component van een ecologische en economische optimalisering.

Om de meeste geschikte technologie voor een oven te kiezen, is het essentieel te begrijpen wat de eigenschappen zijn van het benodigde gebrande product. We moeten rekening houden met de eigenschappen van de steen die zich in onze afzettingen bevindt.

We werken met ovenleveranciers om het ovenontwerp te verbeteren voor een optimaal gebruik van hulpbronnen. Expertise en praktijkervaringen worden constant gedeeld met elkaar binnen de Lhoist Groep. Hierdoor worden onze afzettingen op de beste manier voor onze klanten ingezet en kunnen wij uw behoeftes overtreffen.

Raffinage van kalk

Voordat gecalcineerde producten aan u worden geleverd worden ze geselecteerd om te zorgen dat ze de juiste kwaliteit hebben en de door u gewenste eigenschappen hebben. Door onze betrokkenheid bij innovatie en de ontwikkeling van nieuwe technieken en producten kunnen wij constant aan de behoeftes van de markt voldoen.

Zero-waste beleid

Lhoist heeft een zero-waste beleid; alle producten (mineralen en gebrande producten) die in onze processen vrijkomen hebben een waarde. We zijn steeds op zoek en investeren steeds in nieuwe systemen om te zorgen dat we kunnen voldoen aan onze zero-waste ambitie. Ons zero-waste beleid staat voor respect voor onze omgeving en zorgt voor een maximaal gebruik van hulpbronnen.

Bijproducten verantwoordelijk managen

Lhoist heeft een brede kennis van en brede ervaring met de potentiële markten voor bijproducten van kalk. Verdichting en opvulling worden afgehandeld tegen een concurrerende prijs in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Een ander voorbeeld van onze expertise is het behandelen van bijproducten in de staalindustrie. Niet-recyclebaar stof uit de oven kan bijvoorbeeld worden verdicht en opnieuw gebruikt als versterkingsmateriaal in mijnen.

Logistiek

Dankzij de aard van onze producten, is de logistiek hiervan een vak op zich, waarvoor specialistische kennis nodig is.

Aangezien kalk, dolomiet en mineralen chemisch veranderen wanneer ze in aanraking komen met vocht, moeten er bepaalde voorzorgsmaatregelen worden getroffen om ze te vervoeren en op te slaan. Voor een professionele logistiek voor onze klanten hebben wij speciale en betrouwbare procedures ontwikkeld, waardoor veilig en correct laden en lossen wordt gegarandeerd.

Onze logistieke experts en technici over de hele wereld werken nauw samen met u om de beste oplossing te vinden voor de snelste en meest effectieve levering van onze producten. De productiefaciliteiten, opslag- en distributiecentra van Lhoist bevinden zich in het centrum van Europa, in Noord- en Zuid-Amerika. Via ons netwerk kunnen wij consistente en snelle leveringen garanderen met behulp van verschillende transportmogelijkheden: wegvervoer, per spoor, over de rivier, via korte en lange zeeroutes of een combinatie daarvan. We hebben bewezen expertise en vakkundigheid op het gebied van logistiek. Dit wordt afgemaakt door het aanbieden via de uitgekiende VMI (Vendor Management Inventory) en wagonhuur & management.

Lhoist streeft ernaar de milieu-impact van de activiteiten zoveel mogelijk te beperken en is daarom constant op zoek naar groene transportmogelijkheden.