Pulp en papier

Pulp paper

Pulp en papier

Kalk is een belangrijke grondstof bij de productie van geprecipiteerd calciumcarbonaat (PCC). Dit wordt gebruikt in veel alledaagse papieren producten: notitiepapier, gedrukte tijdschriften, kranten en meer. De uitzonderlijke fysieke en heldermakende eigenschappen van ons product Britelim® worden gebruikt voor de productie van hoogwaardig PCC-houdend papier.

Ongebluste kalk met hoge zuiverheidsgraad en specifieke chemische kenmerken en granulometrie wordt gebruikt in het proces van basische ontsluiting van pulp.

Proceswater en afvalwater dat het resultaat is van het produceren van pulp en papier vereist behandeling ter plekke voordat het opnieuw kan worden gebruikt of afgevoerd.

Basische ontsluiting van pulp

Kalk wordt traditioneel gebruikt om natronloog (witte vloeistof) te regenereren uit natriumbicarbonaat (groene vloeistof) dat overblijft bij het maken van kraftcelstof. Het mengen van natriumbicarbonaat met gebluste kalk genereert calciumcarbonaat en natronloog door een chemische reactie.

Speciaal gemaakt geprecipiteerd calciumcarbonaat

We leveren zeer zuivere en heldere kalk voor het maken van geprecipiteerd calciumcarbonaat (PCC). Geprecipiteerd calciumcarbonaat (PCC) wordt geproduceerd via een serie van gecontroleerde chemische reacties. Ongebluste kalk wordt gemengd met water om kalkmelk te vormen waaraan kooldioxidegas wordt toegevoegd. De resulterende reactie produceert een zeer fijn geprecipiteerd calciumcarbonaat (CaCO3). De vorm en grootte van de PCC-kristallen worden gewijzigd door precipiteercondities (temperatuur/concentratie) tijdens de reactie. Deze speciaal gemaakte vulstof wordt gebruikt bij de productie van papier om de helderheid, opaciteit, bulk en textuur van het papier te verbeteren.