Landbouw & bosbouw

Agriculture & Forestry

Landbouw & bosbouw

Kalk, kalksteen, dolomiet worden gebruikt in de landbouw en de bosbouw om de zuurgraad van de grond te corrigeren en om de voedingsstoffen magnesium en calcium toe te voegen. Deze voedingsstoffen zijn essentieel voor de groei van gezonde planten en verhoging van de opbrengst van gewassen. U vergroot de opbrengst van uw areaal en vermindert de invloed van intensieve landbouw (meststoffen) op het milieu (verontreiniging van grondwater).

Oxyfertil® en Foliostim® zijn wereldwijde merken van Lhoist voor mestproducten met kalk en bladmest.  

Bezoek ook : www.oxyfertil.com

Bemesting

De vruchtbaarheid van de bodem houdt primair verband met de combinatie van mineralen en organische componenten, samen met de juiste structuur voor optimale uitwisseling van lucht en water. U kunt calcium en magnesium als bodemverbeteraar gebruiken om de fysische structuur van de bodem te verbeteren. Dit resulteert in een betere chemische balans en stimuleert de biologie van de grond. Door de zuurgraad van de bovengrond te regelen door middel van de sterke base die het product bevat, worden meststoffen beter door het gewas opgenomen.

In de bosbouw stimuleren op dolomiet gebaseerde producten de fotosynthese. Door de zuurgraad in de grond te verlagen stimuleren ze ook de assimilatie van voedingsstoffen, hetgeen leidt tot een significante verhoging van de productiviteit van het bos.

De Foliostim®-reeks van loofboommeststoffen wordt specifiek toegepast wanneer de plantengroei beperkt is door het verminderde gebruik van bodemmeststof. Als Foliostim® op de bladeren van het gewas wordt gesproeid, stimuleert het de groei door direct specifieke voedingstoffen te leveren. Dit productassortiment speelt een belangrijke rol in duurzame landbouw door zijn mestbesparend effect en de verhoging van de gewasopbrengst.

Voortdurende veldproeven en samenwerking tussen wetenschappers van Lhoist en Universiteiten garanderen een continue ontwikkeling van nieuwe producten voor land-/bosbouw.

 

Gewasbescherming

Gebluste kalk gemengd met koper en/of zink wordt als een 'witte waslaag' op citrusplanten gesproeid. Dit mengsel, dat bij wijnmakers bekend staat als “Bordeauxmengsel”, beschermt ook druiven tegen schimmelinfecties.