IJzer en staal

Iron and Steel

IJzer en staal

Onze op calcium en magnesium gebaseerde producten en mineralen worden gebruikt in het gehele proces van het maken van ijzer en staal, als binders of vloeimiddelen om metaalslakken te vormen. Een metaalslak verwijdert schadelijke onzuiverheden, zoals silica, fosfor en zwavel. De producten van Lhoist dragen bij aan productiviteitsverbeteringen en helpen u de milieuwetgeving beter na te leven.

Staal is een van de grootste drijvende krachten achter de wereldeconomie, aangezien het een enorme rol speelt in de constructie- en auto-industrie evenals in de mechanische techniek. De wereldwijde productie in 2012 bedroeg ongeveer 1,55 miljard ton met een waarde van USD 1000 miljard. De productie van een ton staal vereist 30 tot 70 kg aan kalk en 100 tot 200 kg kalksteen.

De wereldwijde merken van Lhoist voor onze oplossingen zijn Calexor® en Flucal®.

Agglomeratie van ijzererts

Onze experts helpen u om de processen van agglomeratiefabrieken van ijzererts te optimaliseren, bijvoorbeeld in inter- en pelletfabrieken.

Verhoogde productiviteit van sinterfabriek

Fijngemalen kalksteen wordt gebruikt als bindmiddel bij in het sinteren van ijzererts. Het past de basiciteit van de sinter aan en speelt een belangrijke rol in de vorming van slakken in het hoogovenproces. Kalkgebaseerde bindmiddelen - soms ook speciale klei - verhogen de productiviteit van de sinterfabriek. Hogere percentages van ultrafijn erts kunnen ook worden gecombineerd met producten op kalkbasis zonder verlies aan productiviteit.

Pelletiseren

Pelletiseren is de agglomeratie van ultrafijn erts met andere grondstoffen, zoals steenkool, dolomiet en kalksteen. Nadat de materialen zijn gehomogeniseerd (bij ideale massabalans), wordt het mengsel naar een schijf of pelletiseringstrommel gestuurd. Hier wordt een pellet gevormd met een diameter van 8 tot 18 mm die wordt gebrand bij ongeveer 1350 °C om de mechanische weerstand te verhogen. Gebluste kalk kan een efficiënt alternatief zijn voor bentoniet.

Disco pelot

Juiste basiciteit voor verbeterde efficiëntie

In pelletfabrieken zorgen fijngemalen kalksteen en dolomiet voor pellets met de gewenste basiciteit (verhouding CaO + MgO versus SiO2 ). 

Kwaliteitshoogovenslakken

Dolomiet levert de MgO die het hoogovenproces nodig heeft voor een goede vloeibaarheid van de hoogovenslakken.

Ontzwaveling van ijzersmelten

Flucal® is gefluïdiseerde, gemalen ongebluste kalk. Dit product, speciaal gemaakt voor op injecties gebaseerde ontzwaveling van ijzersmelten (hot metal desulfurization - HMD), kan worden gebruikt voor zowel pan- als torpedowagens. De injectie van een mengsel van Flucal® en metallisch magnesium in smelten biedt een veilig, milieuvriendelijk en kosteneffectief alternatief voor op calciumcarbide gebaseerd HMD.

 

Flucal®

 • reduceert slakkenvolume
 • reduceert ijzerverliezen door betere viscositeit van slakken
 • verlaagt de kosten in vergelijking met andere reagentia
 • is, net als de resulterende slakken, veilig in gebruik en opslag.

Kalkslakken kunnen ook worden gerecycled.

Men kan Flucal®

 • co-ïnjecteren met magnesiumpoeder
 • mono-injecteren als een kalk-magnesium mengsel (Flucal® M), dat in onze menginstallaties kan worden gemaakt.

Wij bieden technische ondersteuning en follow-up in de test- en opstartfase. Tevens bieden wij gegevensanalyse en voortdurende R&D-ondersteuning.

Schlackenbeet

Het produceren van ruw ijzer

Hoogwaardige slak = hoogwaardig staal

Ongebluste kalk is een belangrijk actief product bij het elimineren van silica en fosfor in zowel convertors als vlamboogovens. De kalk vormt sneller een basisslak nadat onzuiverheden zijn gebonden. Kalk van goede kwaliteit produceert een hoogwaardige slak die gemakkelijk te verwerken en te behandelen is.  

Verlengde levensduur van vuurvast materiaal

U kunt het staalraffinageproces verbeteren door toevoeging van zacht en/of hard gebrande dolomiet in pure vorm of in een mengsel met kalk en gebrand dolomiet. Gebrande dolomiet verlengt de levensduur van vuurvaste bekleding in convertors. Het beschermt tevens tegen de agressieve effecten van bepaalde onzuiverheden ijzersmelten. Door het toevoegen van gebrande dolomiet komt MgO in de slak. Dit biedt een uitstekende buffercapaciteit.  MgO in de slak beschermt vuurvaste bekleding en boorgaten waardoor de noodzaak van reparaties en onderhoud verminderen.

Secundaire metallurgie

Snelle vorming van slakken 

Speciale mengsels van onze producten voor gietmetallurgie, waarbij het gaat om kalk en gebrand dolomiet, werken bij de vorming van synthetische slakken. Ongebluste kalk vereenvoudigt de slakvorming en vergroot de eliminatie van zwavel. Dankzij gebrand dolomiet worden er snel slakken gevormd en worden vuurvaste stoffen beschermd.

Verhoogde productiviteit

Gebrand dolomiet verhoogt de processnelheid voor verbetering van de productiviteit en van het geproduceerde staal. Het beschermt tevens de vuurvaste bekleding. De afname in downtime nodig voor reparatie van vuurvaste bekleding en onderhoud verhoogt wederom de productiviteit.

Milieuprocessen

Economische naleving van wetgeving

De bijproducten staalproductie zoals rookgassen en afvalwater moeten worden behandeld om aan strikte emissienormen te voldoen. Onze staal- en milieuspecialisten hebben producten ontwikkeld om op een doeltreffende en kosteffectieve manier aan wettelijke vereisten te voldoen. We kunnen u helpen om bepaalde bijproducten van staalproductie te elimineren of op de markt te brengen. Bijvoorbeeld een niet in het proces recyclebare stof uit het ovenextractiesysteem kan worden geïmmobiliseerd en toegepast als een vulstof in mijnen. Converterslak kan ook worden gevaloriseerd voor gebruik in andere sectoren.

Olie verwijderen uit ijzerslib

De industrie wordt geconfronteerd met steeds strengere regelgeving op milieugebied, tekorten aan grondstoffen en hoge metaalprijzen. Deze uitdagingen maken de uitvoering van specifieke processen voor behandeling van metallurgische residuen en herwinning van hun kostbare bestanddelen nog relevanter. Vette walshuid is een typisch restproduct van het produceren van staal. Het is nu mogelijk om het ijzer hier op een efficiënte manier terug te winnen zonder het hoofdstroomschema ijzer-staal te belemmeren.

 Paul Wurth, leverancier van ingenieurs- en technologiediensten aan de ijzer- en staalindustrie, werkte met Lhoist aan de ontwikkeling van een innovatief proces voor verwijdering van olie door middel van een pyrometallurgisch proces met lage temperatuur.

Het proces:

 • is eenvoudig te integreren in een normaal staalproductieproces
 • vereist geen specifieke voorbehandeling van residuen voordat deze worden geladen in de oven
 • is flexibel tot slibsamenstelling
 • levert hoogwaardig ijzeroxide
 • levert ijzeroxide waaruit olie is verwijderd en dat goed verwerkbaar en herbruikbaar is in de sinterfabriek
 • beïnvloed de andere staalprocessen in de fabriek niet

Rookgasbehandeling

Voor rookgassen met zure verontreinigingen, dioxines, furanen en metalen, zijn nog slechts zeer lage emissieniveaus toegestaan. Om aan deze niveaus te kunnen voldoen, hebt u een zeer effectief reagens en effectief proces nodig dat in bestaande installaties kan worden geïntegreerd. Voor rookgasreiniging in een droog sorptiesysteem worden SO2 en andere zure gassen geneutraliseerd met behulp van gebluste kalk. Sorbacal ® SP is een gebluste kalk met een hoog porie-volume. Sorbacal ® SP is speciaal ontwikkeld om de efficiëntie van droge rookgaszuiveringssystemen te verhogen en de kosten voor verwijderen van residuen te verlagen.

Lhoist levert speciaal gemaakte mengsels van kalk met actief kool, bruinkoolcokes of speciale mineralen om verontreinigingen af te vangen (bijv. dioxines en furanen). Het neutraliserende vermogen van kalk in combinatie met het microverontreiniging-afvangende vermogen van de additieven vermindert de risico's bij injectie van zuiver actief kool.

Wassen van rookgas is een alternatief proces voor droge sorptie. Sorbacal® -reagentia neutraliseren de zure gassen in sproeisorptie en natte wassers.

Lees meer op : www.sorbacal.com

 

TKN Sedibecken

Neutralisatie van zuur water

Neutralac® SLS45 van Lhoist neutraliseert zuur afvalwater van processen met ontvettings- en spoelmiddelen en wassen van rookgassen. Neutralac® SLS45 garandeert ook een geschikt pH-niveau voor het neerslaan van metalen. Na sedimentatie kan het water worden gerecycled en teruggevoerd in uw proces of afgevoerd naar het rioleringssysteem.

Lees meer: www.neutralac.com

Stabilisatie van slib

Waterzuivering produceert slib. Door het toevoegen van kalkmelk voorafgaand aan filtratie kan het slib gemakkelijker worden gefilterd. Post-conditionering van filterkoek of centrifugeslib met Neutralac® Q verbetert verwerking en afvoer.

Converterrookgas dat stof bevat wordt meestal gewassen om stof te verwijderen. U kunt het resulterende slib met kalk behandelen en het ijzerhoudende materiaal recycleren en terugvoeren in het proces.

Wanneer het slib niet kan worden gerecycled, kan het worden gedroogd en gestabiliseerd met ongebluste kalk, waardoor het gemakkelijker kan worden behandeld, vervoerd en opgeslagen.