Drink- & proceswater

 Drinking & Process Water

Drink- & proceswater

Producten op basis van kalk en dolomiet worden in verschillende zuiverings- en conditioneringsstappen van drink-, industrieel- en proceswater gebruikt. Producten op kalk- en dolomietbasis optimaliseren de drinkwaterhardheid, voorkomen kalkaanslag, stimuleren vlokvorming van organische substanties, verwijderen fosfaten en metalen en doden bacteriën.
 

Akdolit® is het wereldwijde merk van Lhoist voor producten en diensten die worden gebruikt voor de zuivering van drink- en proceswater.

www.akdolit.com

Proceswater

In veel industriële processen wordt onthard water gebruikt, met name als koelwater en in boilers, om de vorming van ketelsteen te voorkomen. Bij de bereiding van proceswater wordt kalkmelk gebruikt als een kosteneffectief reagens om water te ontharden.

De speciale kwaliteiten van Akdolit® kalkmelk producten zijn ideaal voor ontharding door korte reactietijden, kleine deeltjesgrootte en hoge concentraties.
 

 

wasser-067_kopie.jpg

Drinkwater

Zuiver drinkwater is van levensbelang. Akdolit® producten zuiveren drinkwater van ongewenste bestanddelen zoals organische stoffen en metalen. Drinkwaterontharding of juist -remineralisatie met Akdolit® producten zorgt voor correcte hardheid van drinkwater.

Remineralisatie

Zacht water kan leiden tot corrosie van metalen buizen. Akdolit® producten neutraliseren de corrosieve werking van het aanwezige opgeloste koolzuur door dit om te zetten in waterstofcarbonaat.

waterf1020013.jpg

Ontharding

Hard water veroorzaakt vorming van kalkaanslag en hoger verbruik van wasmiddelen. Twee soorten processen worden hiervoor gebruikt om de hardheid van water te verlagen: De snelle pelletreactor en langzame decarbonisatie. Lhoist levert hoogreactieve kalkmelk en ongebluste kalk van speciale kwaliteiten die bij uitstek geschikt zijn voor ontharding.

pH-correctie

pH-correctie met Akdolit® producten is een belangrijke toepassing voor productie van drinkwater uit grondwater. Inzet van kalkproducten biedt grotere flexibiliteit ten aanzien van de kwaliteit van het gebruikte grondwater. Akdolit® producten zijn effectiever dan andere alkalische producten.