Chemicaliën

Shutterstock

Chemicaliën

Onze producten op kalk- en dolomietbasis en onze mineralen, worden toegepast als vulstof en chemisch reagens bij de productie van veel organische en anorganische chemische stoffen. Kalk- en mineraalproducten hebben talrijke toepassingen in de chemische industrie dankzij hun natuurlijke eigenschappen, consistente kwaliteit en concurrerende prijs. Ze zijn essentieel bij de productie van producten die we dagelijks gebruiken, zoals leer, wijn, verf, zeep, anti-vries en meer. De producten van Lhoist spelen ook een rol in de transitie van fossiele brandstoffen (olie, kolen, bruinkool) naar alternatieve groene brandstoffen, zoals bio-ethanol, biogas en biodiesel. Lhoist is een betrouwbare, langetermijnpartner voor spelers in de chemische industrie over de hele wereld.

_ins9795.jpg

Chemische industrie

Lhoist heeft een breed scala producten op basis van kalk en dolomiet met consistente kwaliteit specifiek voor de chemische industrie:

 • Calciumoxide
 • Calciumhydroxide
 • Calciumcarbonaat
 • Op calcium-magnesium gebaseerde oxide en carbonaat

De chemische industrie kan in drie hoofdsectoren worden verdeeld:

 • Organische chemie
 • Anorganische chemie
 • Parachemische industrie

Organische chemie

Organische chemie verwijst naar de aardolie-industrie waarin kalkproducten worden gebruikt, vooral als reagentia voor chemische synthese. Kalk biedt een concurrerende en stabiele prijs in vergelijking met andere basen, zoals natronloog (NaOH).

De belangrijkste toepassingen zijn:

 • Propyleenoxide (PO)
 • Epichloorhydrine (ECH)
 • Pentaerytritol/Pentaerytride
 • Calciumsulfonaat en salicylaat als additief voor smeermiddelen
 • Calciumcarbide

Onze kalkproducten bieden een aantal belangrijke voordelen; bijzonder consistente kwaliteit en passende reactiviteit. Dit zijn sleutelfactoren bij het waarborgen van een hoge efficiëntie van de op locatie geproduceerde kalkmelk. Ze zijn verkrijgbaar in bulk (per schip, treine en truck), maar ook in kleinere hoeveelheden (zakgoed en big bags) en worden geleverd via een optimale logistieke keten.

Anorganische chemie

is het verwerken van minerale stoffen. In deze sector worden kalkproducten voornamelijk gebruikt als reagens in chemische synthese, voor neutralisatie en reiniging.

De volgende toepassingen zijn belangrijk:

 • Calciumfosfaten
 • Calciumsilicaten
 • Calciumzouten
 • Aluminiumcement
 • Titaniumdioxide
 • Citroenzuur
 • Calcium, magnesiumnitraat
 • Natriumchloride

De Ca- en Ca-Mg-oxide en -carbonaatproducten van Lhoist zijn van zeer constante kwaliteit en bieden de noodzakelijke hoge reactiviteit. Ze worden geleverd in grote volumina, in bulk of in zakken.

labor-009.jpg

Parachemie

is de transformatie van basischemicaliën in functionele producten. Processen vereisen kalkproducten die dienen als chemische reagentia en basen.

Onze producten worden gebruikt voor een reeks van toepassingen, zoals:

 • Zeep
 • Wasmiddelen
 • Verven
 • Gelatine
 • Calciumcitraat
 • Calciumacetaat
 • Fluorwaterstofzuur

Milieuprocessen

Veel zuur proceswater in de chemische industrie wordt geneutraliseerd  met kalk om de pH en het gehalte aan mineralen te corrigeren. U kunt ook zuur afvalwater met kalkproducten behandelen alvorens het te recycleren of te lozen. 
Chemische processen hebben altijd energie nodig in de vorm van stoom, warmte en/of elektriciteit. Daarom hebben de meeste chemische fabrieken hun eigen stroomopwekkingssysteem met een rookgasreinigingsinstallatie. Wij bieden zeer efficiënte kalkproducten voor dergelijke toepassingen.

MEER LEZEN:

Drink- & proceswater  Rookgasreiniging

toothpaste.jpg

Chemische toepassingen

Kalkproducten worden gebruikt in veel alledaagse producten.

 • Citroenzuur: een grondstof voor de cosmetische, farmaceutische en drankenindustrie.
 • Polyhydroxy-alcoholen: gebruikt voor plakmiddelen, natuurlijke lijmen, verven en coatings (bijv. als witte vulstof (verdunningsmiddel) in emulsieverven).
 • Propyleenoxide: een grondstof voor propyleenglycolen waarvan polyurethaan plastics worden gemaakt. Propyleenoxide wordt gebruikt bij de productie van bevochtigingsmiddelen, oplosmiddelen, anti-vriesstoffen, harsen, emulgators en oppervlak-actieve stoffen.
 • Calciumzeep: een belangrijke grondstof voor de papierindustrie, smeermiddel en stabilisator bij de productie van plastics, smeermiddelen in de metaalindustrie.
 • Calciumcarbonaten en mineralen voor cosmetica, zoals de polijststoffen in tandpasta, voor matterende poeder of een peeling-effect.
 • Pharmaceutica/speciaal voedsel: zoals een bestanddeel voor bruistabletten, de zuurteregelaar in mineraalmengsels, babyvoeding en dieetvoeding.